Ανοικτή πρόσκληση και καλές πρακτικές για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0


- υποβολές που διακρίθηκαν με σφραγίδα καλής πρακτικής της δράσης Μάθηση 2.0 plus


- υποβολές που διακρίθηκαν με ειδική μνεία ενδιαφέροντος της δράσης Μάθηση 2.0 plus


- πρόσθετες υποβολές στο πλαίσιο της πρόσκλησης


 ανακοίνωση και κείμενο της πρόσκλησης 


Η ανοικτή πρόσκληση απευθύνθηκε σε νέους, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητες ομάδες, καθώς και εκπαιδευτικούς φορείς οι οποίοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων διαδικτυακών μέσων και κοινοτήτων, με έμφαση σε συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media) και ανοικτές κοινότητες (open communities), προχωρούν σε καινοτομικές δράσεις και πρακτικές προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνολογικά η εκπαιδευτική και η ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία.


 


Από τις 91 συνολικά υποβολές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, οι 20 διακρίθηκαν με σφραγίδα καλής πρακτικής και οι 40 με ειδική μνεία ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0.


 στοιχεία υποβολών και διακρίσεων


δράση Μάθηση 2.0 plus: υποβολές δράσεων για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0


(Αρχείο .pdf, 894 Kb - Ενημέρωση 20/09/2012)