Σχετικά με τη δράση Μάθηση 2.0 plusΗ δράση Μάθηση 2.0 plus φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η δικτύωση νέων και ενηλίκων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και οι καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες των νέων στη σχέση τους με το διαδίκτυο μπορούν να ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.


 


Πρόσκληση Υποβολής Καλών Πρακτικών Pdf File - 288K


 


Φυλλάδιο Έργου Pdf File - 308K


 


Αφίσα Έργου Pdf File - 172K


 


Στόχοι


 


Στόχος της δράσης Μάθηση 2.0 plus είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση των νέων, των μαθητών, των φοιτητών καθώς και των εκπαιδευτικών, των γονέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου γύρω από τα νέα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0, social media) και τις συνεργατικές δυνατότητες που αυτά δημιουργούν για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.


 


Επίσης στόχος της δράσης είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ενεργητικά οι ίδιοι οι νέοι, για αξιοποίηση και καινοτομικές χρήσεις διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακών μέσων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης και, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, να αναδείξει καλές πρακτικές


 


Εργαλεία


 


Η δράση Μάθηση 2.0 plus αξιοποιεί μια σειρά από διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης, δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων. Ο ιστοχώρος mathisi20.gr αποτελεί την κεντρική πλατφόρμα συγκέντρωσης και αναδιανομής χρήσιμων πληροφοριών ή/και συνδέσμων που αφορούν σε ζητήματα δικτύωσης και εκπαίδευσης ενώ στο ιστολόγιο mathisi20.wordpress.com Νέο παράθυρο δημοσιεύονται επιλεγμένα άρθρα γνώμης με σκοπό την ενθάρρυνση της συζήτησης και του δημόσιου διαλόγου. H παρουσία της δράσης στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης youtube Νέο παράθυρο, facebook Νέο παράθυρο και twitter Νέο παράθυρο συμβάλλει στη δημιουργία, ενημέρωση και ενίσχυση των σχετικών με τα θέματα αυτά κοινοτήτων.


 


Η δράση


 


Η δράση Μάθηση 2.0 plus υλοποιείται από Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ Νέο παράθυρο) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Νέο παράθυρο του Πανεπιστημίου Αθηνών Νέο παράθυρο, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία Νέο παράθυρο και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Νέο παράθυρο στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ‘ Νέα Γενιά σε Δράση Νέο παράθυρο’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέο παράθυρο.