Επικαιροποιημένη έκδοση καταλόγου των στοιχείων υποβολών και διακρίσεων


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr

Στο πλαίσιο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, το αρχείο του καταλόγου με τα στοιχεία των υποβολών που διακρίθηκαν στο πλαίσιο της δράσης Μάθηση 2.0 plus εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται.


 


Η τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση του καταλόγου είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, στην ενότητα Καλές Πρακτικές.


 


Βλ. ενότητα Καλές Πρακτικές: mathisi20.gr/pages/practices
Ενημέρωση: 21-09-2012 14:21 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις