[Μάθηση 2.0 plus] ευχαριστίες συμμετοχής και σύνδεσμοι πρακτικών


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr

Εκ μέρους της δράσης Μάθηση 2.0 plus θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή τους όλους όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας ενημέρωσης και διαλόγου της δράσης την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, είτε με την φυσική παρουσία τους στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, είτε μέσω ζωντανής μετάδοσης από το διαδίκτυο.


 


Επίσης δημοσιεύθηκαν:


Επικαιροποιημένη έκδοση της Βάσης Δεδομένων Ενεργά Ασχολούμενων


 


Λευκό Κείμενο Εργασίας της Δράσης Μάθηση 2.0 plus και Ανοικτή Πρόσκληση Τοποθετήσεων 


Καλές Πρακτικές 2012 [v.2 - Ενημέρωση 20/09/2012]


 


Φωτογραφίες Ημερίδας Έργου Μάθησης 2.0 plus


 


Videos Ημερίδας Έργου Μάθησης 2.0 plus


 


Παρουσιάσεις Ημερίδας Έργου Μάθησης 2.0 plus


 


Σας καλούμε να παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις στον ιστοχώρο μας για νεώτερα και συνεχίζουμε να δεχόμαστε τα μηνύματά σας στη διεύθυνση info@mathisi20.gr για κάθε τι σχετικό με την δράση Μάθηση 2.0 plus.
Ενημέρωση: 30-07-2012 19:44 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις