Επικαιροποιημένη έκδοση της Βάσης Δεδομένων Ενεργά Ασχολούμενων


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr

Στο πλαίσιο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, η βάση δεδομένων των ενεργά ασχολούμενων με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 εμπλουτίστηκε και επικαιροποιήθηκε, με ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμπεριληφθούν, μετά από αξιολόγηση, τα στοιχεία της διαδικτυακής τους παρουσίας και δράσης.


 


Η τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση της βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, στην ενότητα Ερευνητές.


 


Βλ. ενότητα Ερευνητές: mathisi20.gr/pages/researchers.
Ενημέρωση: 30-09-2012 17:49 (Δημιουργία: 29-07-2012 15:44) | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις