Λευκό Κείμενο Εργασίας της Δράσης Μάθηση 2.0 plus και Ανοικτή Πρόσκληση Τοποθετήσεων


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr

H δράση Μάθηση 2.0 plus έχει προχωρήσει σε μελέτη και καταγραφή της στάθμης καινοτομικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 με αποτέλεσμα λευκό κείμενο εργασίας (white paper), το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για τις προσπάθειες εκπαίδευσης και μάθησης 2.0, καθώς και στον διάλογο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα.


Το κεφάλαιο 2 του κειμένου εργασίας αναφέρεται στην τρέχουσα στάθμη πρακτικής (state of practice) για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0, στο κεφάλαιο 3 του κειμένου παρουσιάζονται ενδεικτικές πρόσφατες εξελίξεις από προσπάθειες που γίνονται στον διεθνή χώρο και εν συνεχεία, στα κεφάλαια 4 και 5, παρουσιάζοντες ενδεικτικές καλές πρακτικές (κεφάλαιο 4) και δράσεις ενδιαφέροντος (κεφάλαιο 5) για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην Ελλάδα.


 


Ταυτόχρονα, η δράση Μάθηση 2.0 plus προχωρά σε ανοικτή πρόσκληση τοποθετήσεων για δύο κύρια θέματα σε σχέση με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην ελληνική πραγματικότητα :


 


Θέμα 1 : Ποια είναι τα κυριότερα ανοικτά ζητήματα (α) προϋποθέσεων και (β) μεθοδολογίας τα οποία δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής ικανοποιητικά και απομένει να απαντηθούν προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα ;


 


Θέμα 2 : Ποιοι είναι οι περισσότερο πρόσφοροι τρόποι (α) για την ανάδειξη, (β) για τη διάχυση και (γ) για τη μεταφορά καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στην Ελλάδα ;


 


Για τα δύο θέματα αυτά, καθώς για τον σχολιασμό οποιουδήποτε άλλου σημείου του λευκού κειμένου εργασίας της δράσης Μάθηση 2.0 plus, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν με τις τοποθετήσεις τους.


 


Όλες οι συμβολές θα πρέπει να αποσταλούν, σημειώνοντας (α) το θέμα στο οποίο αναφέρονται και (β) στοιχεία αναφοράς (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) στους συντελεστές τους, σε μορφή κειμένων word στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mathisi20.gr, έως και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.


 


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιων τοποθετήσεων στην ημερομηνία αυτή, όλες οι συμβολές που θα έχουν συγκεντρωθεί θα συμπεριληφθούν, με αναφορά στους συντελεστές τους, στη μετα-τελική (post-final) έκδοση του λευκού κειμένου εργασίας της δράσης Μάθηση 2.0 plus.Ενημέρωση: 27-07-2012 20:10 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις