Ιστοχώρος Mathisi 2.0


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr

Ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία του ιστοχώρου Mathisi 2.0 - Διά Βίου Μάθηση & Συνεργασία. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο για την Εκπαίδευση, στο οποίο προβάλλονται οι δυνατότητες της online δικτύωσης, των social media και των Διαδικτυακών Κοινοτήτων.


Πέρα από τις δυνατότητες διασύνδεσης με τα social media, ο ιστοχώρος Mathisi 2.0 λειτουργεί ως έργο ενημέρωσης της νεολαίας για την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.


 


Η ανάπτυξη της εφαρμογής για τον ιστοχώρο Mathisi 2.0 έγινε από την ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης ιστοχώρων (WebTeam) του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στη Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο σχεδιασμός του ιστοχώρου από την Κωνσταντίνα Τσαμπά και ο σχεδιασμός του λογότυπου από την Ηλέκτρα Γαλάνη.Ενημέρωση: 01-05-2011 15:36 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις