Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης” ακ. έτους 2024-2025


Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών τουΕθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ».


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» («Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments») ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14:00.

 

Περισσότερες πληροφορίεςΕνημέρωση: 11-06-2024 09:26 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις