Το κείμενο εργασίας της δράσης Μάθηση 2.0 είναι διαθέσιμο για συζήτηση και σχόλια.


Συνεισφορά: Ομάδα Έργου - info@mathisi20.gr


Στο ιστολόγιο της δράσης, και πιο συγκεκριμένα εδώ Νέο παράθυρο, μπορείτε να βρείτε το κείμενο εργασίας «Μελέτη και καταγραφή της σημερινής κατάστασης στο διαδικτυακό διάλογο για την εκπαίδευση και τη μάθηση 2.0»


Το κείμενο αυτό έχει παραχθεί από την ομάδα έργου της δράσης Μάθηση 2.0 με στόχο τη συμβολή στην ενημέρωση των νέων, των μαθητών, των φοιτητών καθώς και των εκπαιδευτικών, των γονέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου γύρω από τα νέα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0, social media), τις διαδικτυακές κοινότητες και τις συνεργατικές δυνατότητες που αυτά δημιουργούν για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.


 


Οι προσεγγίσεις και εξελίξεις για την αξιοποίηση συλλογικών ψηφιακών μέσων σε μαθησιακές διαδικασίες και την έννοια της δικτυωμένης μάθησης (networked learning), οι οποίες παρουσιάζονται στο κείμενο, επιδιώκεται να συμπληρωθούν με τη γνώμη όλων όσων ενδιαφέρονται για τα παραπάνω θέματα, ώστε να αποτυπωθούν με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα οι πτυχές, τα ζητήματα και οι προβληματικές που αναφύονται στην πράξη.


 


Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας προσκαλέσουμε να συμβάλλετε στην τελική διαμόρφωση του κειμένου εργασίας, με τις απόψεις σας για τα ανοικτά ζητήματα που αναφέρονται στο μέρος Δ του κειμένου, και ασφαλώς με τα σχόλιά σας για το συνολικό υλικό. Να σας παρακαλέσουμε για την αποστολή των αποκρίσεών σας έως και την Παρασκευή 15/7/2011 στην ομάδα έργου της δράσης Μάθηση 2.0 (info@mathisi20.gr), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία.


 


Οι αποκρίσεις που θα συγκεντρωθούν θα συμπεριληφθούν στην τελική έκδοση του κειμένου εργασίας, με αναφορά στους αντίστοιχους συντελεστές.


 


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας, και παραμένουμε στην επικοινωνία μας για κάθε νεώτερο σε σχέση με τη δράση.Ενημέρωση: 02-07-2011 10:12 | Αρχείο Κατηγορίας Ανακοινώσεις