Ενημέρωση: Ανακοινώσεις

 Σελ. 1 από 3: > >>

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master ofScience in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2023-2024 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 14.00 (ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων σε ενιαίο αρχείο pdf μέσω email).

Ενημέρωση: 25-07-2023 21:17 | Περισσότερα...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master ofScience in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2022-2023 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 14.00 (ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων σε ενιαίο αρχείο pdf μέσω email).

Ενημέρωση: 18-07-2022 21:26 | Περισσότερα...

Πρωτοποριακοί κύκλοι μαθημάτων με έμφαση στην καινοτομία στοχεύουν στην εξειδίκευση των σπουδαστών σε τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονα διεπιστημονικά πεδία ψηφιακής συμμετοχής

Ενημέρωση: 25-05-2021 15:13 | Περισσότερα...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2020-2021 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 23.59 (ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων σε ενιαίο αρχείο pdf μέσω email).

Ενημέρωση: 05-07-2020 08:36 | Περισσότερα...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environmentsτου Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2019-2020 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

 

Ενημέρωση: 21-06-2019 08:07 | Περισσότερα...

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environmentsτου Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ, το οποίο έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘ σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ ίδρυσης Β2762/11-07-2018), ανακοινώνει παράταση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2018-2019 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Ενημέρωση: 04-07-2018 08:51 | Περισσότερα...

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσαν με επιτυχία για όγδοη συνεχόμενη χρονιά τις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας στις 19 Δεκεμβρίου 2015.


Επίσημος ιστοχώρος: http://usability.ntlab.gr/2015/gr/


Διαλέξεις και Παρουσιάσεις: http://usability.ntlab.gr/2015/gr/lectures

Ενημέρωση: 04-01-2016 17:12 | Περισσότερα...

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας, οι οποίες θα λάβουν χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2014, στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», και 10 Δεκεμβρίου 2014, στο Κτήριο Κωστής Παλαμάς.


Επίσημος Ιστοχώρος: http://usability.ntlab.gr/ Νέο παράθυρο

Ενημέρωση: 07-12-2014 18:46 (Δημιουργία: 03-12-2014 16:04) | Περισσότερα...

Το Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακής Αφήγησης "Η ψηφιακή αφήγηση σε περιόδους κρίσης" διοργανώνεται στην Αθήνα, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2014, από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.


 


Πρόγραμμα Συνεδρίου:  http://dst.ntlab.gr/programme Νέο παράθυρο


Επίσημος ιστοχώρος συνεδρίου:  http://dst.ntlab.gr Νέο παράθυρο

Ενημέρωση: 13-01-2014 18:35 (Δημιουργία: 31-10-2013 19:03) | Περισσότερα...

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για έκτη συνεχόμενη χρονιά την Ημέρα Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας, η οποία θα λάβει χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης – Προπύλαια, του Πανεπιστημίου Αθηνών.


 


Επίσημος ιστοχώρος: http://www.media.uoa.gr/usability Νέο παράθυρο

Ενημέρωση: 16-10-2013 18:31 | Περισσότερα...

H δράση Μάθηση 2.0 plus έχει προχωρήσει σε μελέτη και καταγραφή της στάθμης καινοτομικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 με αποτέλεσμα λευκό κείμενο εργασίας (white paper) , το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για τις προσπάθειες εκπαίδευσης και μάθησης 2.0, καθώς και στον διάλογο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα.

Ενημέρωση: 18-01-2013 10:15 | Περισσότερα...

Στο πλαίσιο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, η βάση δεδομένων των ενεργά ασχολούμενων με την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 εμπλουτίστηκε και επικαιροποιήθηκε, με ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να συμπεριληφθούν, μετά από αξιολόγηση, τα στοιχεία της διαδικτυακής τους παρουσίας και δράσης.


 


Η τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση της βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο της δράσης Μάθηση 2.0 plus, στην ενότητα Ερευνητές.


 


Βλ. ενότητα Ερευνητές: mathisi20.gr/pages/researchers.

Ενημέρωση: 30-09-2012 17:49 (Δημιουργία: 29-07-2012 15:44) | Περισσότερα...

Το φεστιβάλ είναι εδώ! Με παιχνίδια δρόμου, νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικά εργαστήρια!


 


Tο πρώτο Athens Plaython festival έρχεται στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου με έναν μαραθώνιο από παιχνίδια δρόμου και εκπαιδευτικά εργαστήρια νέων τεχνολογιών.


 


29 & 30 Σεπτεμβρίου. Αφετηρία η Τεχνόπολις & Προορισμός: Οι Γειτονιές της Αθήνας.

Ενημέρωση: 28-09-2012 23:13 (Δημιουργία: 20-09-2012 13:20) | Περισσότερα...
 Σελ. 1 από 3: > >>