Ετικέττα (tag): προσχολική αγωγή

Κατηγορία: Σεμινάρια

Το eTwinning είναι η Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του eTwinning για να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες και παραδείγματα πρακτικής, να συμμετάσχουν σε Ομάδες και να ενημερωθούν για εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Ενημέρωση: 07-03-2023 14:38 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Η προσχολική αγωγή αποτελεί το πρώτο και θεμελιώδη λίθο της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, αποτελεί και ένα πεδίο έρευνας και αμφισβήτησης σε σχέση με την ηλικία έναρξης της εγκύκλίας μόρφωσης.


 

Ενημέρωση: 29-10-2015 00:17 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η διαδεδομένη χρηση των κινητών συσκευών αλλά και συγκεκριμένα του Ipad είναι διαδεδομένη σε πολλά σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια στο γεγονός αυτό είναι και η αντίθεση πολλών που συμφωνούν ή διαφωνούν υποστηρίζοντας πως πολλές φορές πιο παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας είναι ορθότερες και αποδοτικότερες.
Ενημέρωση: 18-12-2013 14:39 | Περισσότερα...