Ετικέττα (tag): γραπτά μηνύματα

Κατηγορία: Εργαλεία

Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έχουν σαφή προσανατολισμό στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην χρήση τους μέσα στην σχολική αίθουσα είτε από τους εκπαιδευτικούς, είτε από τους μαθητές. Τα εργαλεία αυτά συχνά αποτελούν έναν εύκολο και ευχρηστο τρόπο επικοινωνίας και διάδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Ενημέρωση: 18-06-2019 08:41 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Τεχνολογία δεν είναι μόνο ο υπολογιστής και οι εφαρμογές του. Ανοίγοντας τη σχολική αίθουσα στα τεχνολογικά προϊόντα του αιώνα μας που χρησιμοποιούν οι νέοι είμαστε διατεθιμένοι να δούμε ακόμα και την εκπαιδευτική διάσταση των κινητών τηλεφώνων;

Ενημέρωση: 29-05-2012 09:14 (Δημιουργία: 28-05-2012 22:31) | Περισσότερα...