Γονείς και παιδιά ...δικτυωθείτε!


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλοί γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το δίλημμα για το αν πρέπει να επιτρέψουν σε παιδιά πρώτης ηλικίας να αποκτήσουν δικό τους λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια αλλά και το γεγονός πως δεν μπορούν να ελέγχουν και τους διαδικτυακούς φίλους των παιδιών.


Είναι γεγονός πως τα παιδιά κάθε ηλίκίας θα πρέπει να μεγαλώνουν λαμβάνοντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογική εποχή που ζουν. Είναι, λοιπόν, δύσκολο σε μία ψηφιακή εποχή και με την τεχνολογία αλλά και την κοινωνική δικτύωση να έχει εισχωρήσει σε κάθε τομέα της καθημερινότητας τα παιδιά να παραμένουν αμέτοχοι. Είναι βασικό να εξοικειωθούν με τις τάσεις της εποχής τους έτσι ώστε να αποκτήσουν μία κριτική στάση απέναντι στα ψηφιακά προϊόντα. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι πως κοινωνικό δίκτυο και κοινωνική δικτύωση δεν είναι μόνο το Facebook. Όλο και πιο συχνά κοινωνικά δίκτυα σχεδιασμένα για παιδιά κάνουν την εμφάνισή τους προσφέροντας ασφάλεια, διασκέδαση αλλά και ενημέρωση. Το PixyKids είναι ένα κοινωνικό δίκτυο για γονείς και παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών. Μέσα από αυτό το κοινωνικό δίκτυο τα παιδιά μπορούν να συν-δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο, να διασκέδάζουν με παιχνίδια και όχι μόνο, να αλληλεπιδρούν με τους γονείς τους αλλά και τους φίλους του και γενικότερα να διαχειρίζονται με ασφάλεια το ψηφιακό τους ρποφίλ. Είναι σημαντικό όπως αναφέρεται και στο άρθρο που ακολουθεί πως το Pixykids αποδέχεται και συμμορφώνεται πλήρως με την COPPA(Children’s Online Privacy Protection Act).Ενημέρωση: 19-03-2012 08:15 (Δημιουργία: 18-03-2012 19:11) | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι