Μπορούν τα συλλογικά μέσα να "αλλάξουν" τον κόσμο;


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα συλλογικά μέσα είναι αναμφισβήτητα η τάση της εποχής μας. Αρχικά, λειτούργησαν ως ενημερωτικά μέσα και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και σε κάθε επαγγελματικό κλάδο.


Τα συλλογικά μέσα εξειδικεύτηκαν και απέκτησαν και συγκεκριμένο χαρακτήρα αλλά και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μετά, λοιπόν, από τη δημιουργία συλλογικών μέσων για την εκπαίδευση, για την ενημέρωση, για την αποτύπωση της κοινής γνώμης αλλά και για την κατάθεση προσωπικών ιστοριών με στόχο τον προβληματισμό και την αφύπνιση, εμφανίζεται σταδιακά η νέα τάση που αποσκοπεί στη "βελτίωση" των συνθηκών διαβίωσης.
Συλλογικά μέσα όπως ιστολόγια ή ιστοχώροι δείχνουν τρόπους που μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο πιο "περιβαλλοντικά" υγιή, ή τρόπους που μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες διαβίωσης μας.
Ο Max Gladwell στο ιστολόγιο του μας παραθέτει μία σειρά από πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα συλλογικά μέσα για να βοηθήσουμε και άλλους να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
Η Ali Luke στο δικό της ιστολόγιο παραθέτει μία σειρά από τρόπους για τη βελτίωση των σχέσεων μας αλλά και της βελτίωσης της καθημερινότητάς μας.
Τελικά τα συλλογικά μέσα μπορούν να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της κοινωνικής και της ανθρωπιστικής μας συνείδησης;Ενημέρωση: 02-02-2012 00:02 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι