Η επιστήμη της μάθησης


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη σημερινή εποχή  έχουν άμεση και αβίαστη σχέση με  την τεχνολογία που άλλωστε αποτελεί την καθημερινότητά τους κάτι που πρέπει να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών.Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην σταδιακή ενσωμάτωση των γνωστικών αντικειμένων της τεχνολογίας μέσα από το ευρύ φάσμα του STEM.


Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα αποτελούν μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση μέσα από βιωματικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ωστόσο, συχνά ο εξοπλισμός για τέτοιου είδους δραστηριότητες χαρακτηρίζεται ακριβός. Ο ιστοχώρος CK-12 αποτελεί ένα χρήσιμο υλικό για τους  μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να βρουν σχεδια μαθημάτων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στο STEM. Σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί ο χρήστης να βρει θέματα μαθηματικών όπως  την αριθμητική, τη μέτρηση, την άλγεβρα, τη γεωμετρία, την τριγωνομετρία, την ανάλυση και τον υπολογισμό. Στη θεματική της  επιστήμης περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη γεωγραφία, την επιστήμη της ζωής, τη φυσική επιστήμη, τη βιολογία, τη χημεία και τη φυσική. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν προετοιμασία εξετάσεων SAT, μηχανική, τεχνολογία, αστρονομία, αγγλικά και ιστορία. Χρησιμοποιώντας της βιβλιοθήκη αλλά και τις θεματικές ανά ηλικία μπορεί κανείς να βρει πληθώρα υλικών , φωτογραφιών, ορισμών γύρω από αυτή τη θεματική. Μπορεί άλλωστε ο χρήστης να επιλέξει από την προβολή ώστε να εισέλθει ως μαθητής ή ως εκπαιδευτικός. Ενημέρωση: 14-01-2020 00:18 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι