Διαδικτυακά μαθήματα φυσικής και μαθηματικών


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εξέλιξη και η ανάπτυξη των συνεργατικών εργαλείων πυροδότησε μία νέα τάση δημιουργίας μη κερδοσκοπικών ιστοχώρων - δικτύων όπου ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα προσφέρουν υπηρεσίες και πλούσιο υλικό στοχευμένο σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.


Ο ιστοχώρος Shodor Νέο παράθυροαποτελεί μία μη-κερδοσκοπική ερευνητική και εκπαιδευτική οργάνωση αφιερωμένη στην πρόοδο της εκπαίδευσης των επιστημών της φυσικής και των μαθηματικών. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας τη χρήση των τεχνολογιών μοντελοποίησης και προσομοίωσης και απευθυνόμενοι και σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς παρουσιάζουν τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά με κατανοητά σχέδια μαθήμάτων. Στον ιστοχώρο ο χρήστης θα βρει διδακτικά μέσα, λογισμικό, διαδραστικά μαθήματα, εξερευνήσεις και πληροφορίες σχετικά με εργαστήρια τόσο για μαθητές και εκπαιδευτικούς όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο.Ενημέρωση: 14-04-2015 15:46 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι