Εκπαίδευση με ..φωτογραφία


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στη σύγχρονη εποχή έχουμε στη διάθεσή μας όλο και περισσότερα και πιο εξελιγμένα ψηφιακά και οπτικά μέσα.
Οι δυνατότητες καταγραφής, οπτικοποίησης και αποτύπωσης εικόνων, τοπίων, αναμνήσεων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.
Με την εξέλιξη και αναβάθμιση των συσκευών υπήρξε και η αντίστοιχη ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων για το διαμοιρασμό φωτογραφιών, τη δημιουργία ψηφιακών album, την επεξεργασία εικόνων αλλά και τη γενικότερα χρήση και επεξεργασία τους διαδικτυακά.
Ένα από τα πιο γνωστά δίκτυα διαμοιρασμού φωτογραφιών είναι το Flickr, όπου οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τις φωτογραφίες τους, να δημιουργήσουν ψηφιακές συλλογές αλλά και να συνδεθούν με όλους τους διαδικτυακούς τους φίλους που χρησιμοποιούν γνωστά δίκτυα όπως google, yahoo, Youtube μέσω της χρήσης OpenID.
Θα μπορούσε όμως το Flickr να χρησιμοποιηθεί και στο χώρο της εκπαίδευσης;
Άλλωστε είναι γνωστή η ρήση «Μία εικόνα αξίζει όσο 1.000 λέξεις», όπως λοιπόν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις αναλογικές φωτογραφίες έτσι θα μπορούσε να εντάξει και στη σχολική αίθουσα το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο.
Στο blog της η εκπαιδευτικός Jennifer Verschoor αναφέρει εκπαιδευτικούς τρόπους χρήσης του Flickr καθώς και πιθανές προεκτάσεις για χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Ενημέρωση: 23-05-2011 15:24 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία