Εργαλεία on line ενημέρωσης εκπαιδευτικών


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλές φορές σχολεία, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, διευθυντές και εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δημιουργήσουν οργανωμένους ιστοχώρους σχολείων με δυνατότητες διαδικτυακών μαθημάτων, ενημερώσεων και αναρτήσεων αλλά δεν είναι πάντα εύκολο.Συχνά αναζητούν εργαλεία αλλά και εφαρμογές που θα μποορύν όι ίδιοι να επιμορφωθούν ή να αναζητήσουν υλικό.
Στο άρθρο που αναδημοσιεύεται η Lindsey Fuller παραθέτει εύκολες εφαρμογές και εργαλεία για την ανάπτυξη επαγγελματικών εκπαιδευτικών ιστοτόπων ή για την παρακολύθηση και αναζήτηση διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων. Τα εργαλεία που αναφέρονται είναι δωρεάν και αρκετά εύχρηστα.
Μία έυκολη αρχή μπορεί να γίνεια με:
Το Teachers First. Πρόκειται για ένα δωρεάν εργαλείο όπου μπορεί κανείς με την εγγραφή του να παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό μάθημα ή να βρει υλικό για πολλά θέματα.Το επόμενο εργαλείο είναι το Concept to Classroom όπου μία σειρά από μαθήματα που προσαρμόζονται στον προσωπικό ρυθμό του καθένα καλύπτει το θέμα της φιλοσοφίας χωρίς να απαιτιύνται υψηλές τεχνικέ γνώσεις. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά και περιγραφή των Intel Teach Elements και The Center for LearningFree που είναι πιο οργανωμένα εργαλεία με σεμινάρια, on line συνεργασία και πολλά ακόμα εργαλεία για διαχείριση της σχολικής τάξης. Τέλος τα ASCD – ASCD και EdWeb αποτελούν ελέυθερα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα όπου εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν απόψεις και απορίες καθώς διαμοιράζονται και ιδέες για μαθήματα και υλικό διαφόρων ενοτήτων και γνωστικών αντικειμένων.


Ενημέρωση: 20-12-2012 09:14 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία