Κοινωνικό Λογισμικό για ασφαλή online κοινωνική δικτύωση στην Εκπαίδευση και την Υγεία.


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Η WujiTech, Inc, πάροχος της ασφαλούς συνεργατικής πλατφόρμας λογισμικού ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του Περιβάλλοντος WujiTech και της εφαρμογής WujiBrainWave.


Το λογισμικό επιτρέπει και ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη σε πολλές διαφορετικές κοινότητες, γεγονός που καθιστά εύκολη τη δημιουργία, διαμοίραση, διαμόρφωση και φιλτράρισμα του περιεχομένου ταχύτερα και σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον. "Το λογισμικό μας επιτρέπει και ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη σε πολλές διαφορετικές κοινότητες, γεγονός που καθιστά εύκολη τη δημιουργία, να μοιραστούν, να διαμορφώσετε και να φιλτράρουν το περιεχόμενο ταχύτερα και σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον."


 


Η εφαρμογή λογισμικού WujiTech είναι μια εξαιρετικά προσαρμόσιμη πλατφόρμα SaaS που περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, προσωπική, κοινωνική / επιχειρηματική δικτύωση, ηλεκτρονικό εμπόριο, εργαλεία επικοινωνίας, προγραμματισμό, και διαχείριση περιεχομένου σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον. Το WujiTech χρησιμοποιείται σήμερα από μια ποικιλία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και μπορεί να προσαρμοστεί για ένα ευρύ φάσμα των αγορών, που περιλαμβάνει τους τομείς της μάθησης, της υγείας και της ευεξίας, της έρευνας και ανάπτυξης, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, συνεργασία των επιχειρήσεων και έρευνα αγοράς.Ενημέρωση: 08-06-2012 12:23 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία