Εργαλεία δια βίου μάθησης


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πώς μπορούμε να μαθαίνουμε ακόμα και αν δεν παρακολουθούμε κάποιο μάθημα σε εκπαιδευτικό κέντρο; Εκπαίδευση και μάθηση στον 21ο αιώνα γίνεται μόνο με τον κλασικό, τυπικό τρόπου δηλαδή σε κάποια σχολική, πανεπιστημιακή αίθουσα;
Ο ιστός 2ης γενιάς άνοιξε νέους διαδικτυακούς δρόμους διασκέδασης, ενημέρωσης, επικοινωνίας αλλά και μάθσησης.
Πως όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότηες και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές του ιστού 2ης γενιάς και κυρίως ποιες από αυτές.
Ο Jeff Cobb στη σειρά βιβλίων που ετοιμάζει για το πως να γινόμαστε καλύτεροι μαθητευόμενοι και επιμορφούμερνοι (How to Be a Better Learner)αναφέρεται σε μία σειρά εργαλείων που ουσιαστικά προωθούν τη δια βίου μάθηση.
Εργαλεία όπως το Evernote που ουσιαστικά αποτελεί ένα διαδικτυακό σημειωματάριο ή το πιο γνωστό Slideshare ουσιαστικά προδφέρουν πληροφορίες για μία σειρά γνωστικών αντικειμένων.
Δείτε τα 12 καταλληλότερα σύμφωνα με τον Cobb που μπορούν να γίνουν σύμμαχοί μας στη δια βίου μάθηση.


Ενημέρωση: 01-12-2011 14:14 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία