Νέα Εργαλειοθήκη της ΕΕ για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Με πληροφορίες από την Εργαλειοθήκη:

 

Για όσους από εμάς μεγάλωσαν κατά τον 20ό αιώνα, η άνθιση της εποχής της πληροφορίας ήταν μια καθοριστική κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική εμπειρία. Για τους νέους που ενηλικιώνονται σήμερα, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που θα εμφανιστούν στο επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας θα είναι εξίσου συναρπαστικές και απαιτητικές. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα φέρει το μέλλον, αλλά μπορούμε να εφοδιάσουμε τους νέους μας με τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές προκλήσεις.

 


Μια διαφορά μεταξύ του κόσμου που θα κληρονομήσουν οι σημερινοί μαθητές και εκείνου που αντιμετώπισε η γενιά των γονέων τους είναι η διαθεσιμότητα πληροφοριών. Αυτός ο ανοιχτός χαρακτήρας της πληροφορίας υπήρξε μεγάλο δώρο για τις δημοκρατικές κοινωνίες. Ωστόσο, διαπιστώσαμε επίσης ότι, σε λάθος χέρια, ο εν λόγω ανοικτός χαρακτήρας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο μέσω της διάδοσης ακούσιας ψευδούς πληροφόρησης ή ακόμη και εσκεμμένα σχεδιασμένης παραπληροφόρησης. Η ενημέρωση των νέων για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους αυτού του διαρκώς μεταβαλλόμενου τοπίου πληροφοριών παραμένει μία από τις μεγάλες προκλήσεις για την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών σήμερα.

 

Η εργαλειοθήκη αυτή έχει ως στόχο να παράσχει στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόρους, προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις με τους μαθητές τους σχετικά με τα σημαντικά θέματα που εγείρει η απειλή της εσφαλμένης πληροφόρησης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, τη δημοκρατία, καθώς και τους πολιτιστικούς και νομικούς κανόνες που διέπουν τις κοινωνίες μας. Στα ερωτήματα που αναπόφευκτα προκύπτουν όταν σκεφτόμαστε βαθύτερα πώς να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα δεν υπάρχουν απόλυτες απαντήσεις. Ωστόσο, η κριτική σκέψη και η διαπραγμάτευση της ασάφειας είναι ακριβώς εκείνες οι ικανότητες που πρέπει να ενθαρρύνουμε στους νέους μας.

 

Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα εργαλειοθήκη διδαγμάτων δεν προσφέρει κάποια δέσμη οδηγιών ή αξιωμάτων. Αντιθέτως, τα παρεχόμενα υλικά είναι σχεδιασμένα για να εμπνεύσουν τη συζήτηση. Μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν στην αποδόμηση του πολύπλευρου χαρακτήρα των πληροφοριών, τόσο ατομικά όσο και στο πλαίσιο διαλόγου με τους συμμαθητές τους. Πρόκειται για βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στο διαδίκτυο και στην κοινωνία γενικότερα.

Ετικέττες: fake news, disinformation, toolkit


Ενημέρωση: 20-05-2021 08:57 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία