Τεχνητή νοημοσύνη και παιδιά


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες και τάχυστες. Τεχνολίες που μέχρις χτες ηταν προσβάσιμες μόνο σε επιστημονικά εργαστήρια στις μέρες μας είναι διαθέσιμες σε κάθε σπίτι και σε κάθε εκδήλωση της καθημερινής μας ζωής. 


Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα των έξυπνων συσκευών δεν είναι ακόμα τόσο διαδεδομένη αλλά σταδικα εισβάλει στη ζωή μας σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, ιατρικής αλλά και επικοινωνίας . Ακόμα και μικρά παιδιά διαθέτουν συσκευές - παιχνίδια με χαρακτηριστικά έξυπνων συσκευών όπως τα ρομπότ. Συμφωνα με τη Stefania Druga είναι σημαντικό από μικρή ηλικία τα παιδιά να εξοικειώνονται με αυτές τις εννοιες και δυνατότητες κυρίως όμως να αποκτούν βασικές γνώσεις γαι τις τεχνολογίες της εποχής και του περιβάλλοντός τους. 

Βασίκός στόχος με βάση το άρθρο είναι τα παιδιά να δημιουργήσουν, να κατανοήσουν βιωματικά τις αρχές του προγραμματισμού αλλά και της δυνατότητας να προγραμματίσουν την προσωπική τους κατασκευή.

Το Cognimates είναι μία πλατφόρμα ανοικτή που έχει δημιουργηθεί από το γνωστό πλέον εργατήρι MIT Lab με στόχο μαθητές και γονείς να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της τεχνητής νπημοσύνης προγραμματίζοντας συσκευές και παιχνίδια που έχουν όπως ρομπότ να πραγματοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Ειπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους συσκευή στην οποία θα ενσωματώσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.Ενημέρωση: 30-10-2018 00:47 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία