Μάθηση μέσα από την εμπειρία


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η μάθηση όπως είναι γνωστό βασίζεται στο βίωμα και στην εμεπιρία που αποκτά κανείς προσπαθώντας να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας. Δεν είναι μόνο οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτά κυρίως είναι η εμπειρία και περισσότερο οι διαδικασία και οι δραστηριότητες που θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη και ολοκλήρωση ενός έργου. 


Αυτός ο τύπος μάθησης που βασίζεται σε έμα σχέδιο εργασίας (project- based learning) αποτελεί στις μέρες μας την τάση στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού ενεργοποιεί περισσοτερο τους μαθητές και βεβαια αυξάνει το εσωτερικό κίνητρο αναζήτησης της πληροφορίας και της γνώσης. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στο να εντάξουμε εργαλεία που θα ενισχύσουν την ανακαλυπτική μάθηση. Η συνατκτική ομάδα του εκπαιδευτικού ιστοχώρου Educational Technology and mobile learning συγκέντρωσε σε ένα infographic  τα εςργαλεία, τις εφαρμογές αλλά και τα βιβλία που μποορύν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βρουν νέους τρόπους να εισάγουν αυτή τη μορφή μάθησης στη διδασκαλία τους. Ενημέρωση: 23-01-2018 01:33 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία