Δημιουργώντας πολυμεσικές ιστορίες με το Sesame Street


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η δημιουργία ιστοριών με τη χρήση των νέων εργαλείων είναι μία διαδικάσία που καλλιεργεί τη δημιουργική και κριτική σκέψη και διαδοχικά παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να είναι παραγωγοί αλλά και καταναλωτές του πολυμεσικού προϊόντος του.


Είναι πολύ βασικό όταν θέλουμε να ενθαρρύνουμε μαθητές μικρότερων τάξεων να εξοικειωθούν και να δημιουργήσουν ιστορίες να υπάρχει κάποιος γνωστός τους και αγαπημένος χαρακτήρας. Έτσι η εφαρμογή WriteReader που είναι μία από τις γνωστές πλατοφόρμες δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τους χαρακτήρες του γνωστού Sesame Street

Το WriteReader είναι μία πλατοφόρα που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ή και μικρότερης ηλικίας που δημιουργώντας το λογαριασμό χρήστη τους μποορύν να χρησιμοποιήσουν τους χαρακτήρες όπως ο Elmo ή ο Big Bird και να δημοσιεύσουν τη δική τους ιστορία. Στην αντίστοιχη υπερσύνδεση έχουν αναρτηθεί σχεδιο μαθήματος καθώς και οδηγίες για εκπαδιευτικούς, μαθητές αλλά και γονείς. Ενημέρωση: 18-04-2017 11:58 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία