Έκθεση «Horizon»: ανεπάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων στους μαθητές σχολείων της Ευρώπης


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Ανεπάρκεια των μαθητών σε ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες καθώς και ανάγκη ένταξης της αποτελεσματικής χρήση των ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καταγράφει η πρώτη έκδοση της έκθεσης για τα σχολεία στην Ευρώπη με τίτλο «Horizon Report Europe: 2014 Schools edition».


Η έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον «New Media Consortium», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ, βασίζεται σε εισηγήσεις άνω των 50 εμπειρογνωμόνων από 22 ευρωπαϊκές χώρες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ΟΟΣΑ και την ΟΥΝΕΣΚΟ.


 


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά σχολεία τα οποία εντοπίζονται και υπογραμμίζονται στη μελέτη, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: «ευεπίλυτα», «δύσκολα» και «δυσεπίλυτα». Σύμφωνα με την έκθεση, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αντιμετώπιση των ανεπαρκών ψηφιακών ικανοτήτων των σπουδαστών συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή σχολική εκπαίδευση σήμερα και αποτελούν προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν.Ενημέρωση: 17-10-2014 10:32 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες