Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την  υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Αποτελούν ένα από τους πιο γνωστούς θεσμούς δια βίου μάθησης προωθώντας την εξελικτική μαθησιακή πορεία έρα από τα τυπικά ηλικιακά όρια. 


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη.  Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευέλικτο περιεχόμενο, και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Στόχος τους είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στα σχολεία δεύτερης ευκαρίας μπορεί να φοιτήσει καθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνοντας την αίτησή του. 

Συγκεκριμένα, οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πυλαίας-Χορτιάτη άρχισαν και οι ενδιαφερόμενοι μποορύν να επικοινωνήσουν καθημερινά 5.00 – 8.00 μ.μ.

Το τηλέφωνο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πυλαίας-Χορτιάτη είναι το 2310  307641. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

- Φωτοτυπία Ταυτότητας.

 - Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου Ενημέρωση: 13-09-2016 23:10 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις