Εκπαιδευτικοί στα θρανία!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να επενδύονται μεγάλα ποσά στην εκπαίδευση και σε τεχνολογικό εξοπλισμό που όμως τελικά δεν μποορύν να χρησιμοποιηθούν έμπρακτα στην εκπαιδευτική πράξη.


Έχοντας εντοπίσει αυτή τη δυσλειτουργία η διευθυντρία του Oak Hills Local School District (OHLSD)στο Cincinnati στο Ohio των Η.Π.Α, Tracy Pirkle διοργάνωσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα προκειμένου τα τεχνολογικά μέσα στο σχολείο της να αξιοποιηθούν άρτια και άμεσα από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Έτσι δημιούργησε το πρόγραμμα eKIDS (eLearning Kids in Demand)όπου μαθητές μετατρέπονταν σε ειδικούς σύμβουλους και μέντορες σε τεχνολογικά θέματα.
Συγκεκριμένα βάσει αυτού του προγράμματαος οι μαθητές αυτοί εξοπλίζονται από το σχολείο με ένα υπολογιστή όπου τον παίρνουν και στο σπίτι αλλά έχουν την ευθύνη της επιλογής του προγράμματος (software) που θέλουν να μάθουν και της οργάνωσης της ύλης τους. Επιπλέον, οι σύμβουλοι/μαθητές αφού μάθουν το πρόγραμμα της αρεσκείας τους έχουν την ευθύνη να αποτελέσουν τους μέντορες και σε μελλοντικούς μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς που μπορεί να χρειαστούν τη βοήθεια τους πάνω στο πρόγραμμα που μελέτησαν και εξέτασαν σε βάθος. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα σύμφωνα με δηλώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου δίνει άλλο νόημα στην έννοια του flipped classroom.
Όπως αναφέρεται και στο άρθρο το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία αφενός γιατί οι μαθητές κατέκτησαν τον τεχνολογικό μαθησιακό τους στόχο αφετέρου γιατί μέσω αυτού του προγράμματος απέκτησαν επικοινωνιακές δεξιότητες, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, αυτοδιαχειρίστηκαν τον χρόνο τους αλλά και τις πηγές του σχολείου και τέλος ανέλαβαν ρόλους και πρωτοβουλία στην κοινωνική τους ομάδα. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους μαθητές στο TEDxYouth Νέο παράθυροπροκειμένου να διαδοθεί το μήνυμα τPlay, Learn, Build, and Share και να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία.Ενημέρωση: 04-12-2013 15:12 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα