Κάντε τις εργασίες για το σπίτι αποτελεσματικές!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Οι ασκήσεις που βάζουν οι δάσκαλοι για το σπίτι είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τους ίδιους αλλά και τους γονείς. Πώς μπορούν να τις κάνουν πραγματικά χρήσιμες για τα παιδιά χωρίς να τους γίνονται φόρτωμα και κάτεργο; Βοηθούν τελικά στη διαδικασία της μάθησης ή είναι απλά ένα κατάλοιπο από εκπαιδευτικές θεωρίες του παρελθόντος;


Έρευνες δείχνουν ότι οι ασκήσεις και οι εργασίες για το σπίτι δεν βοηθούν σε όλα τα μαθήματα στην καλύτερη επίδοση των μαθητών. Σημαντικό όμως είναι τα παιδιά να έχουν κίνητρο να μελετούν στο σπίτι χωρίς να το βλέπουν σαν υποχρέωση, να θέλουν να ασχολούνται με το θέμα που τους έχουν δώσει ακόμα και όταν χτυπήσει το κουδούνι για το σχόλασμα.


 


Οι δάσκαλοι πρέπει να βρουν τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τους μαθητές και να μην τους ζητούν να μάθουν νέα πράγματα μόνοι τους. Αντίθετα θα πρέπει να τους ωθούν σε πρακτικές εφαρμογές αυτών που έχουν μάθει μέσα στην τάξη ώστε να τα κατανοήσουν καλύτερα.

Ετικέττες: homework, teachers, school, students


Ενημέρωση: 21-10-2013 08:25 (Δημιουργία: 20-10-2013 14:15) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα