Η Wikipedia στο μάθημα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ηλεκτρονική εγκλυκλοπάιδεια συνεργατικής γραφής η γνωστή και αγαπητή από μαθητές και εκπαιδευτικούς έχει αλλάξει σε πολλά και έχει βελτιώσει πολλές από τις υπηρεσίες της κατακτώντας έτσι επάξια μία θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο άκουσμα της λέξης πολλοί σκέφτονται είτε αρνητικά είτε θετικά θεωρώντας πως αποτελεί ένα παθητικό κομμάτι γνώσης που οι μαθητές απλά αντιγράφουν τις πληροφορίες και στη συνέχεια τις παρουσιάζουν στην τάξη.
Θα μποορύσε όμως η ίδια η Wikipedia να μετατραπεί σε κεντρικό γνωστικό αντικείμενο και να χτιστεί σταδιακά ένα εκπαιδευτικό σενάριο ανάλογα με το θέμα προς διδασκαλία με αυτή ως κεντρικό εργαλείο.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο που ακολουθεί από τον Adam Heckler αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους η Wikipedia από απλό εργαλείο πληροφόρησης και γνώσης μπορεί να θεωρηθεί βασικάο γνωστικό αντικείμενο.
Καταρχάς, ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα θέμα αφού πρώτα με αφορμή το βασικό χαραξτηριστικό της Wikipedia που είναι ένα από τα πρώτα wiki βρίσκει την ευκαρία να αναφερθεί στοςυ κανόνες διαδικτυακής συμπεριφοράς συγγραφής και επεξεργασίας από όλους. Στησυνέχεια επιλέγει ένα θέμα που θα ανατεθεί ως εργασία και στη συνέχεια το θέμα αυτό επεξεργάζεται και συμπληρώνεται από τους μαθητές προκειμένου να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί στο τέλος.


Ενημέρωση: 22-05-2013 09:16 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα