Το Ipad στο σχολείο


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το Ipad έχει κατακτήσει τόσο το καταναλωτικό κοινό όσο και το εκπαιδευτικό. Ένα μικρό εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί - και ήδη χρησιμοποιείται- σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στο άρθρο που ακολουθεί ο David Andrews εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος χρησιμοποίησε το Ipad στο σχολείο του και βέβαια τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές του εμπλούτισαν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα Ipads χρησιμοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς και οι εφαρμογές επιλέχτηκαν πολύ προσεχτικά για να ανταποκρίνονται σε εκπαιδευτικούς στόχους.
Συγκεκριμένα κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το iMovie για την επεξεργασία βίντεο και εικόνας, το Creative Book Builder για την προσθήκη κειμένων σε βίντεο, για ηχογράφηση φωνής, για επεξεργασία κειμένων καθώς και κειμένων σε iBooks. Με την εφαρμογή GarageBand διαχειρίζεσαι αρχεία ήχων και πειραματίζονται με μία πληθώρα μουσικών οργάνων.
Ο David Andrews συνεχίζει αναφέροντας ακριβώς τον τρόπο που χρησιμοποίησε το Ipad στο σχολείο.


Ενημέρωση: 20-08-2012 20:16 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα