Τα Wiki, Blog, Rss πάνε σχολείο..


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο «ψηφιακός αλφαβητισμός» είναι πλέον υποχρέωση της εκπαίδευσης. Το Wiki, το Blog και οι ειδοποιήσεις RSS μπαίνουν στη σχολική ζωή, γίνονται εργαλεία δημιουργίας και ελεύθερης χρήσης των μαθητών, γίνονται εργαλεία αξιολόγησης, εργαλεία αποθήκευσης των σχεδίων εργασίας τους ή χώρος αναδημιουργίας του μαθήματος και των εργασιών τους.


Στο ενδιαφέρον άρθρο των Peter Duffy και Dr Axel Brun με τίτλο «The use of blogs, wikis and RSS in education:A conversation of possibilities» το οποίο δημοσιεύτηκε και παρουσιάστηκε στο Proceedings Online Learning and Teaching Conference 2006, περιγράφονται τρόποι εκπαιδευτικής χρήσης των συνεργατικών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς στο ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον μάθησης , η αρχική χρήση του Ιστού 1.0 με την παθητική ανάγνωση και αποθήκευση υλικού δεν είναι πλέον αρκετή στις μέρες μας.

 

Τα ιστολόγια (weblogs – blogs) μπορούν να ενισχύσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη, να λειτουργήσουν ως μέσο για «καταιγισμό» ιδεών (brainstorming) και για σχολιασμό ή αξιολόγηση από ομοτίμους (peers) με τη χρήση δεσμών (links) που παραπέμπουν σε πηγές, και μπορούν να δείχνουν την απήχηση προσωπικών απόψεων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

Ωστόσο, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το σύγχρονο ψηφιακό σχολείο;

 

Επιπλέον, τα wiki είναι εξ' ορισμού ιστοσελίδες συνεργατικής συγγραφής, πως μπορεί όμως αυτός ο συνεργατικός τρόπος εργασίας να ενταχθεί στην σχολική αίθουσα;

 

ΠΟιες είναι οι καλές πρακτικές εκπαιδευτικής χρήσης αυτών των εργαλέιων;Οι μαθητές της τάξης θα δουλέψουν διαδικτυακά συγκεντρώνοντας πληροφορίες, υλικό αλλά και μετέχοντας στις ερωτήσεις και στα θέματα συζήτησης που αναρτώνται στο blog και στον συνεργατικό ιστοχώρο του μαθήματος, έχοντας έτσι την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε ένα σχολικό σχέδιο εργασίας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της δικής τους γενιάς.

 

 

 

Διαβάστε και άλλους τρόπους ενσωμάτωσης των εργαλείων στο άρθρο που ακολυθεί.Ενημέρωση: 13-05-2011 15:33 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα