Δωρεάν εφαρμογές για δια βίου ...μαθητές


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στην εποχή μας η πρόκληση εισαγωγής των κοινωνικών συλλογικών διαδικτυακών μέσων στην εκπαίδευση απασχολεί τους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα είναι πολλαπλα τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, όσο και για το σε ποια βαθμίδα και με ποιον ακριβώς εκπαιδευτικό στόχο υπηρετούν. Ωστόσο, μία σημαντική διάσταη είναι πως εκτός αυστηρά σχολικού χώρου τα συλλογικά δίκτυα αποτελούν ένα τρόπο συνεχής μάθησης, ενημέρωσης και εξειδίκευσης για όσους πραγματικά θέλουν να "μαθαίνουν" και πέραν της τυπικής θεσμοθετημένης εκποαίδευσης.
Το Διαδίκτυο και συσκεκριμένα ο Ιστός 2ης γενιάς έχει μετατρέψει τη δια βίου αναζήτηση της γνώσης πιο εύκολη και πιο προσιτή από ποτέ για σχεδόν όλους και όλες στον κόσμο.
Υπάρχουν πάρα πολύ ιστοχώροι οι οποίοι έχουν διαμορφώσει το περιεχόμενό τους έτσι ώστε είτε να προσφέρουν οι ίδιοι μάθημάτα, βιβλία αναφοράς και υλικό εκμάθησης και εξειδίκευσης σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, είτε ιστοχώροι που παρέχουν τις απαραίτητες εφαρμογές για να διαμορφώσουν οι εκπαιδευτικοί το δικό τους διαδικτυακό χώρο μάθησης.
Ο Jeff Cobb σε πρόσφατο άρθρο του συγκεντρώνει τις 25 καλύτερες ελεύθερες εφαρμογές που θεωρεί κατάλληλες για αυτό το σκοπό.


Ενημέρωση: 08-12-2011 11:06 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα