Γραμματική με Google docs...


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλές φορές η δημιουργία ασκήσεων και επιπλέον υλικού μελέτης για τους μαθητές όλων των βαθμίδων με ευχάριστο τρόπο αλλά και με έναν τρόπο διαφορετικό από την κλασική φωτοτυπία είναι πονοκέφαλος για τους εκπαιδευτικούς.
Ο Robin Neal μοιράζεται τη δική του εμπειρία για τον τρόπο διδασκαλίας της γραμματικής με τη χρήση των Goτη δημιουργία Google docs αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου γραμματικής.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να εμπλέξει πιο ενεργά τους μαθητές.
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές δεν κλήθηκαν απλώς να συμπληρώσουν ασκήσεις γραμματικού περιεχομένου, αλλά εξέφρασαν τις απόψεις τους για ποιο λόγο η γραμματική είναι απαραίτητη αλλά και με ποιο τρόπο κατά την άποψή τους θα ήθελαν να "διδαχθούν" τα γραμματικά φαινόμενα.
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ενεργά σε αυτό γράφοντας τη γνώμη τους αλλά και σχόλια στους συμμαθητές τους και στα σχόλια του εκπαιδευτικού.


Ενημέρωση: 29-08-2011 13:43 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα