Μαθαίνοντας την ενσυναίσθηση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η ενσυναίσθηση αποτελούν τις βασικότερες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει το σχολείο στους μαθητές/τριες αλλά και εκπαιδευτικούς. στο σχολείο κυρίως γιατι το σχολείο αποτελεί τον χώρο συνύπαρξης της ατομικότητας με τη συλλογικότητα.


Συχνά εκπαιδευτικοί και γονείς εστιάζουν σε γνωστικά αντικείμενα που θεωρούν ως βασικότερα όπως τα μαθηματικά και η γλώσσα και δεν συνειδητοποιούν ότι η προσωπικότητα κάθε ατόμου χρειάζεται κοινωνικές δεξιότητες προκειμένου να αναπτυχθεί σφαιρικά. Η Jill Fletcher περιγράφει με ποιο τρόπο καλλιεργεί στην τάξη της ένα κλίμα συναισθηματικής νοημοσύνης που βοηθάει τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν δυνατούς συναισθηματικούς δεσμούς. 

Προτείνει τα λεγόμενα "Paper tweets" όπου μαθητές που συνήθως δεν είναι πολύ κοντά ως παρέα θα χρησιμοποιήσουν την αναλογική εκδοχή του twitter προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα αυτόν τον συμμαθητή τους. Επίσης, οι μαθητές σε ομάδες δημιουργούν μία εικονική ιστοσελίδα της ομάδας τους όπου αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά της όπως αγαπημενο χρώμα ή σύμβολο. Μία παραλλαγή αυτπύ είναι η δημιουργία μίας σελίδας αφιερωμένη σε ένα από τα μέλη της ομάδας τους όπου θα περιγράφουν το αγαπημένο του φαγητό ή χρώμα. 

Με τον τρόπο  αυτό μία σταδιακή «περιέργεια» οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση των άλλων, αξιοποιώντας γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία μέσα από μία διαδικασία διαδραστική αλλά και παιγνιώδη. Οι δεσμοί της σχολικής κοινότητας ισχυροποιούνται και οι μαθητές κατανοούν τον άνθρωπο που έχουν απέναντι τους  ως ένα μέλος της δικής τους ομάδας.Ενημέρωση: 26-03-2019 00:50 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα