"Κατασκευάζοντας" τη μάθηση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η έννοια της κατασκευής αλλά και της σταδιακής δημιουργίας είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με τη διαδικασία μάθησης κυρίως γιατί εμπλέκει σωματικά αλλά και πνευματικά τον δημιουργό με την πορεία εξέλιξης και ολοκλήρωσης της κατασκευής του.

 


Η έννοια "makerspaces" είναι μία έννοια που έχει μπεί τη τελευταία δεκαετία ενεργά στη ζωή μας και αναφέρεται σε ένα χώρο όπου παρέχονται τα υλικά, οι γνώσεις αλλά και οι συνεργασία για τη συνδημιουργία κατασκευών με εμπλουτισμό τους με τεχνολογικά προϊόντα. Η έννοια αυτή βρίσκει εφαρμογή στα γνωστά σε όλους STEM εργαστήρια αλλά και σε εργστήρια δημιουργίας και συνεργασίας γνώσεων και υλικών. 

Στο άρθρο της η Marva Hinton αναφέρεται στη λειτουργία των χώρων αυτών στον τομέα της μάθησης και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, πως μαθητές ανέφεραν πως μέσα από τέτοια εργαστήρια που παρακολούθησν είτε όταν αυτά διοργανώθηκαν από πανεπιστήμια όπως αυτά που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Michigan, είτε όταν διοργαν΄νονται σε χώρους μη τυπικής μάθησης όπως στη βιβλιοθήκη οι μαθητές ασχολήθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεπλάκησαν σε διαδικασίες μάθησης που ενέπλεκαν πολλά γνωστικά αντικείμενα.

Τα εργαστήρια αυτά ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση του μαθητή και του δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληξθεί με ποικίλα υλικά και αντικείμενα χωρίς το άγχος της εξέτασης ή του λάθους. Όλα είναι ένα πεδίο πειραματισμου και δοκιμών. Μέσα σε αυτά τα εργαστήρια υπάρχει η αίσθηση της δημιουργίας αλλά και της συνεργασίας με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτές είναι ένα περιβάλλον μάθησης που μοιάζει περισσότερο με εργατήριο παρά με τάξη. Οι ρόλοι εναλλάσσονται και οι μαθητές από μαθητές γίνονται καθοδηγητές σε άλλα παιδιά διαμορφώνοντας έτσι μίακοινότητα πειραματισμού και συνεργασίας.

 Ενημέρωση: 08-05-2018 10:51 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα