Το σχολείο του μέλλοντος


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Σε όλες τις χώρες οι υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική αναζητούν καινοτόμες ιδέες και δράσεις για να οργανώσουν το μελλοντικό σχολείο τόσο σε αναλυτικό πρόγραμμα όσο και σε εξοπλισμο. 


Είναι σίγουρο πως η σχολική αίθουσα και ο τρόπος διδασκαλίας συμμετοχής και επικοινωνίας έχει αλλάξει με τα χρόνια. Ακόμα και την εποχή  μας εργαλεία αλλά και θεωρίες αλλάζουν συνεχώς μετατρέποντας έτσι τον χώρο της εκπαίδευσης σε ένα χωρό συνεχιζομενων αλλαγών. Σύμφωνα με τον Matthew Lynch το σχοείο του μέλλοντος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτικούς αλλά και διευθυντές που ενθαρρύνουν την προσωπική μάθηση καικαλλιεργεία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών κάνοντας χρήση των πηγών (βιβλιοθήκη) αλλά και των παροχών (υπολογιστές, εργαστήρια ) των σχολείων. Εννοείτα επομένως πως το σχολείο του μέλλοντος αγκαλιάζει την τεχνολογία και την κάνει ένα προσιτό μέσο προς όλους που χρησιμοποιείται ως μέσο δημιουργίας, πειραματισμου και έκφρασης και όχι ως ένα μέσο πληκτρολόγησης και συμπλήρωσης ψηφιοποιημένων φύλλων εργασίας. Επομένως το σχολείο θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα αλλά και την αυτόνομία των μαθητών ως προς τη μαθησιακή διαδικασία με σχέδια εργασίας. Ενημέρωση: 14-02-2018 01:23 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα