Γιατί οι μαθητές ξεχνούν


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Έχει παρατηρηθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά και επιστήμονες πως οι μαθητές ξεχνούν εύκολα και δυσκολεύονται να συγκρατήσουν περισσότερες πληροφορίες ή και τις βασικές. Τι είναι όμως αυτό που προκαλέι αυτό το φαινόμενο και πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν στο να ενδυναμώσουν την ικανότητα συγκράτησης των πληροφοριών.


Οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τις πληροφορίες των μαθημάτων ενώ πολλές φορές καταφέρνουν να απομνημονεύσουν  κείμενα χωρίς όμως αυτή η γνώση να διατηρηθεί με την πάροδο ενός σύντομο χρονικού διαστήματος. Νευρολόγοι και επιστήμονες σε ένα προσφατο άρθρο εξήγησαν τον τρόπο που λειτουργεί η μνήμη και πως κάποιοι θυμούνται πιο εύκολοα ή πιο δύσκολα, κυρίως όμως αναφέρθηκαν στις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οιι εκπαιδευτικοί προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές.

Συγκεκριμένα κάποιες από τις στρατηγικές αυτές είναι η συνεργασία σε ζευγάρια όπου ο ένας μαθητής εξηγεί στον άλλο τι έμαθε επομένως με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνει τη μνήμη του.  Επιπλέον, ο συνδυασμός εικόνων και κειμένων ενεργοποιεί την οπτική μνήμη ενώ το να παρέχονται ασύνδετες μεταξύ τους πληροφορίες και ο μαθητής να καλειται να τις ταξινομήσει είναι μία δραστηριότητα που ενισχύει τη μνήμη. Ενημέρωση: 03-10-2017 07:11 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα