Πέντε τρόποι που η τεχνολογία αναδιαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα.


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Η Εκπαίδευση βιώνει μια τεχνολογική επανάσταση. Οι πίνακες έχουν αντικατασταθεί από smartboards και το βαθμολόγιο του δασκάλου δημοσιεύεται πλέον στο διαδίκτυο με μια ασφαλή σύνδεση για τους γονείς. Η τεχνολογία έχει ακόμη διεισδύσει στην τάξη με τα tablet και τις τηλεδιασκέψεις που ενισχύουν την εμπλοκή των μαθητών και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για την εξ αποστάσεως μάθηση.


Ωστόσο, αν και το ποσοστό των θέσεων εργασίας στην επιστήμη των υπολογιστών συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, δεν υπάρχουν αρκετοί μαθητές για να καλύψουν τη ζήτηση. Εννέα από τα 10 σχολεία στις ΗΠΑ δεν προσφέρουν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών-προγραμματισμού.


 


Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις βελτίωσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα εξελίσσεται στην ψηφιακή εποχή και υπάρχει μείωση του χάσματος δεξιοτήτων. Η έκρηξη της τεχνολογίας στον τομέα, με την επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης του, δεν εξηγούν μόνο αυτή την αλλαγή, αλλά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή.Ενημέρωση: 24-07-2015 09:24 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα