Νηπιαγωγείο και γραμματισμός


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το νηπιαγωγείο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης και ο βασικός σταθμός διαμόρφωσης των μικρών μαθητών για τον εκπαιδευτικό χώρο.
Η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση είναι η βασικότερη βαθμίδα αλλά και η αρχική εγκύκλια μόρφωση που λαμβάνει το παιδί. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείο έχει δεχθεί πολλές αλλαγές και προσαρμογές ανάλογα με τις θεωρίες μάθησης κάθε εποχής. Βασικός όμως προβληματισμός όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα είναι κατά πόσο το παιδί του νηπιαγωγείου θα πρέπει να μάθει να διαβάζει και να γράφει.
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σε αυτή την ηλικία αναγνωρίζει φωνήματα, γράμματα και σταδιακά εισάγεται στη πολύπλοκη διαδικασία γραφής και ανάγνωσης.
Ωστόσο, η Nancy Carlsson-Paige καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Lesley διατυπώνει τους προβληματισμούς της για το πόσο είναι κατάλληλο σε αυτή την ηλικία να οργανώνονται και να προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριότητες οργανωμένης διδασκαλίας γραφής και ανάγνωσης.
Σύμφωνα με την ίδια, η πίεση αυτή που δημιουργείται στους μαθητές από εκπαιδευτικούς και γονείς, αποτελεί τη πιθανή αιτία για την αρνητική στάση που σχηματίζουν οι μαθητές για το σχολείο και γενικότερα για τις εργασίες στη μετέπειτα σχολική τους πορεία.
Είναι βασικό σε αυτή την ηλικία και βαθμίδα η μάθηση να διατηρήσει τον παιγνιώδη χαρακτήρα και οι δραστηριότητες να περικλείουν βιωματικές εμπειρίες όπου τα παιδιά νοητικά και σωματικά θα βιώνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους μάθησης.


Ενημέρωση: 27-04-2015 18:27 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα