Τα infographics ως εργαλείο διδασκαλίας


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Ως infographics ορίζονται συνήθως κάθετες γραφικές αναπαραστάσεις που με τη χρήση εικόνων και κειμένου συμπυκνώνουν σύνθετες πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές τα συναντάμε στα social media, κατά πόσο όμως μπορούν να είναι χρήσιμα στην διδασκαλία;


Οι μαθητές τα γνωρίζουν αλλά έχουν την αίσθηση ότι δεν μπορούν να φτιάξουν ένα. Παρόλα αυτά τα infographic αποτελούν μια γραμμική αφήγηση στην οποία μπορούν να παρατεθούν επιχειρήματα όπως σε μια εργασία.


 


Τα infographics πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διαβάζονται γρήγορα. Οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σε μικρά κομμάτια με συγκεκριμένο τρόπο γραφής και η «ιστορία» να λέγεται με σαφήνεια, αρκετά συνοπτικά και αρκετά ελκυστικά ώστε να κάνει τον κόσμο να το διαβάσει. Το άρθρο παρουσιάζει μια περίπτωση δημιουργίας και χρήσης infographic στην τάξη με τη χρήση του προγράμματος Piktochart.

Ετικέττες: infographic, Piktochart


Ενημέρωση: 21-11-2014 09:29 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα