Τεχνολογία και εμπιστοσύνη


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η τεχνολογία έχει εισέλθει στις σχολικές αίθουσες προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και ενδοιασμό για τη σωστή χρήση από τους μαθητές προκαλώντας συζητήσεις για τον τρόπο ενσωμάτωσης στη σχολική ζωή.


Στο άρθρο της η Katrina Schwartz αναφέρεται στη σχέση εμπιστοσύνης η οποία πρέπει να είναι αμφίδρομη και ξεκινάει από τον εκπαιδευτικό ο οποίος εμπιστεύεται τον μαθητή να χρησιμοποιήσει διάφορα τεχνολογικά μέσα στο μάθημα. Ωστόσο, αν και οι περισσότερες διευθυντές σχολείων αλλά και εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εναρμονιστούν με το ρεύμα που έχει καλλιεργηθεί και ονομάζεται Bring Your Own Device (BYOD) η αλήθεια είναι πως δεν είναι από όλους εφικτό ή αποδεκτό προβάλλοντας λόγους ασφάλειας και μη ορθής χρήσης από ανήλικους.
Στο άρθρο της η Schwartz αναφέρεται στην περίπτωση ενός εκπαιδευτικού ο οποίος υποστηρίζει πως η αμοιβαία εμπιστοσύνη μαθητή και εκπαιδευτικού θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες χρήσης της τεχνολογίας στο μάθημα.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την εκπαιδευτικό Amy Walker η χρήση της τεχνολογίας από ανήλικους και η εμπιστοσύνη του εκπαιδευτικού σε αυτούς μπορεί να ωφελήσει μπορεί και όχι σίγουρα όμως το αποτέλεσμα δεν θα γίνει γνωστό χωρίς τον αρχικό πειραματισμό.Ενημέρωση: 15-09-2014 06:26 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα